Małe Festiwale Ty i Ja

A3 mae festiwale11

Na krawędzi (On the Edge), reż. Rina Papish, Izrael 2020, 50 min. (D)

Niezwykła historia Avnera, który był mistrzem w skydivingu i base jumpingu. Kiedy miał 28 lat, skoczył z mostu w Kalifornii, spadł na ziemię i został sparaliżowany. Dzięki wzruszającym spotkaniom i niezwykłym zdjęciom obserwujemy różnicę między jego życiem przed i po wypadku.

The extraordinary story of Avner, who was a champion in skydiving and base jumping. When he was 28, he jumped off a bridge in California, crashed to the ground and became paralyzed. Through touching encounters and rare photographs, the gap between his life before and after the accident is revealed.
 
Oko boga (Eye of God), reż. Igor Kawecki, Polska 2019, 17 min. (D)
Film opowiada o ostatnich mieszkańcach kamienicy na krakowskim Kazimierzu. Przewodnikiem i głównym narratorem jest żyjący na granicy fantazji i rzeczywistości 25-letni Olaf, który w charakterystyczny dla siebie i subiektywny sposób opowiada o sobie, swojej rodzinie i sąsiadach. Obserwujący stopniową gentryfikację Kazimierza, a także świadomy tego, że jego rodzinny dom wkrótce przestanie istnieć, coraz bardziej ucieka w przeżycia wewnętrzne i fantazje. Jedną z nich jest przekonanie, że kamienica przy ul. Brzozowej, w której mieszka, to centralne miejsce świata – oko boga.
 
The film tells the story of the last residents of the tenement house in Cracow's Kazimierz district. The guide who is also the main narrator is a 25-year-old Olaf who lives on the border between fantasy and reality. In his unique and subjective way, he talks about himself, his family and his neighbors. Observing the gradual gentrification of the Kazimierz district, and also aware that his family home will soon cease to exist, he increasingly escapes into internal experiences and fantasies. One of them is the conviction that the tenement house on Brzozowa street, where he lives, is the central place of the universe – an Eye of God.
 
Raj (Paradise), reż. Mateo Cabeza, Hiszpania 2020, 20 min. (D)
Ojciec i syn przekraczają Morze Śródziemne, kierując się ważną misją: ratowaniem kruchego życia Taha. Zawieszeni między pamięcią o ojczyźnie, którą pozostawili a niepewnością związaną z krajem, w którym zostali przyjęci, oboje uczą się przetrwać w szpitalnej sali.
 
A father and son cross the Mediterranean sea driven by an important mission: saving Taha's fragile life. Suspended between the memory of the homeland they left behind and their uncertainty in the host country that has taken them in, the two learn to survive in a hospital room.
 
Ondyna (Ondine), reż. Tomasz Śliwiński, Polska 2019, 40 min. (F)
Ondyna, nimfa wodna, zakochała się w śmiertelniku. Z powodu jego niewierności, rzuciła na niego klątwę – będzie oddychał tak długo, jak będzie o tym pamiętał. Gdy śmiertelnik zapadł w sen, zapomniał o oddechu i zmarł. Istnieje też rzadka, nieuleczalna choroba, zwana Klątwą Ondyny. Cezary nadal mieszka z matką i jest zakochany w Emilii, wokalistce rockowej. Skrywa także mroczną tajemnicę. Pewnego dnia cała trójka musi stawić czoła mitycznej Ondynie i jej klątwie.
 
There is a myth about Ondine, a water nymph, who fell in love with the mortal. Because of his infidelity, she put a curse on him that he would breathe only as long as he remembered about this. And so he died, as soon as he fell asleep. There is also a rare medical condition called Ondine’s Curse. Cezary still lives with his mother and he is in love with Emilia, a rock singer. He also has a dark secret. One day all three of them have to deal with the mythical Ondine and her curse.
 
Spojrzenie (The Gaze), reż. Wonjin Kim, Korea Południowa 2020, 15 min.
Gdy niewidomy żebrak wchodzi do spóźnionego pociągu metra, osiem osób obojętnie odwraca się od niego. Po jego przejściu przez wagon dziecko wskazuje na leżący na podłodze 50-cio dolarowy banknot i napięcie wzrasta. Wszyscy skaczą po pieniądze, a po długiej walce banknot zdobywa sprzedawca. Ale potem żebrak wraca.
 
As a blind beggar enters the late subway train, eight indifferent people all turn away. But after he passes, a child points out a 50 dollar bill on the floor and the tension rises. Everyone jumps for the money, and after a long struggle the salesman gets it. But then, the beggar returns.
Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.