Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

21. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja

 

1.

1. 21. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja odbędzie się w Koszalinie w dniach 03 - 07 września 2024 roku.
2. Organizatorami Festiwalu są: Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.

 

2.

Celem Festiwalu jest promowanie idei integracji poprzez sztukę filmową, poruszającą problematykę niepełnosprawności w różnych jej aspektach.

 

3.

Odbędą się następujące konkursy filmowe:
1. Konkurs filmowy w kategorii film fabularny.
2. Konkurs filmowy w kategorii film dokumentalny.
3. Konkurs filmowy w kategorii film amatorski. Film zrealizowany przez osoby niepełnosprawne lub z ich znaczącym wkładem twórczym i organizacyjnym. Film realizowany przez amatorów nie musi dotyczyć problematyki niepełnosprawności – tematyka może być dowolna.

 

4.

Zgłoszone filmy muszą spełniać poniższe warunki:
1. Film musi mieścić się w formule festiwalu.
2. Metraż:
a) filmy dokumentalne i fabularne - dowolny,
b) filmy amatorskie - do 10 minut.
3. Rok produkcji – od 2022 do 2024.
4. Nośnik i format:
I. preferowane:
a) film w formacie DCP (Digital Cinema Package), 1920 x 1080, 16:9 (pixel aspect ratio 1.4568), 24 fps lub 25 fps, -20 LUFS, TP -4dBFS,
b) plik mp4 (kodek h.264), 1920 x 1080, 16:9 (pixel aspect ratio 1.4568), PAL (25 fps), -20 LUFS, TP -4dBFS,
c) plik mp2 (mpeg2 lub mp2, kodek dv lub h.264), 720 x 576, 16:9 (pixel aspect ratio 1.4568), PAL (25 fps), -20 LUFS, TP -4dBFS.
II. opcjonalne:
a) BlueRay Video (bd lub mp4, 1920 x 1080, 16:9 (pixel aspect ratio 1.4568), PAL (25 fps)), peak -6dB,
b) DVD Video (mpeg2 lub mp2, 720 x 576, 16:9 (pixel aspect ratio 1.4568), PAL (25 fps)), peak -6dB.

 

5.

1. Warunkiem dopuszczenia filmu do konkursu jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie http://integracjatyija.pl oraz  dostarczenie jej drogą emailową lub pocztą. Wszystkie kopie muszą posiadać napisy w języku angielskim (do filmów zagraniczny musi być dołączona lista dialogowa w języku angielskim)
2. Termin zgłoszenia filmu upływa 1 maja 2024 roku.
3. Zgłaszający zakwalifikowane filmy do konkursu festiwalowego zobowiązany jest do wysyłania materiałów promocyjnych oraz wypełnionej karty zgłoszenia (filmy zagraniczne - listę dialogową w formie elektronicznej, plakat, fotosy z filmu w wersji elektronicznej, dossier reżysera, synopsis trailer) do dnia 15.06.2024 roku.
4. Zgłoszone filmy będzie kwalifikować komisja selekcyjna powołana przez organizatorów.
5. Koszty wysyłki kopii pokrywa wysyłający.

 

6.

1. Filmy oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele środowisk filmowych oraz osoby niepełnosprawne ze środowisk kulturotwórczych.
2. Jury przyzna nagrody w postaci statuetek honorowych „Motyl 2024”:
a) Najlepszy film fabularny
b) Najlepszy film dokumentalny
c) Najlepszy film amatorski.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród dodatkowych, w tym finansowych.

 

7.

1. Zgłaszający wyraża zgodę na udzielenie licencji na nieodpłatne wykorzystanie kopii filmu do pięciu projekcji w ramach Festiwalu lub w celach promocyjnych i szkoleniowych.
2. Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie możliwość organizacji bezpłatnych pokazów filmów podczas aktywności w ok. 45 miejscowościach w Polsce.
3. W przypadku zamknięcia kin, Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie możliwość organizacji bezpłatnych pokazów filmów online. Organizatorzy Festiwalu zobowiązują się do wcześniejszego uzgodnienia daty takiej projekcji z producentem lub dystrybutorem filmu.

 

8.

Zgłaszający oświadcza, że:
1. Jest autorem i twórcą załączonego filmu, zgłoszonego w ramach Festiwalu, a dzieło ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny, spełniający wymogi przynależne utworowi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wyłącznie Zgłaszającemu, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do dzieła określonego w § 4, w tym niezbędne uprawnienia do korzystania z dzieła w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych oraz że przysługujące Zgłaszającemu jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich, które ograniczałyby lub wyłączały prawo do zgłoszenia dzieła do projekcji w ramach Festiwalu.
3. Dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić organizatora Festiwalu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła.
4. Zgłaszający oświadcza, że oświadczenie złożone w §8 Regulaminu jest prawdziwe i upoważnia Organizatora Festiwalu do użycia i przekazania tego oświadczenia osobom trzecim.

 

9.

Zgłaszający oświadcza, że:
„Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów Festiwalu w celach związanych z organizacją Festiwalu, zgodnie z postanowieniami regulaminu tego Festiwalu, oraz udostępnianie przez organizatorów Festiwalu moich danych osobowych podmiotom uprawnionym do rozpowszechniania. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu i poprawiania treści danych”.

 

10.

1. Zgłaszający oświadcza i gwarantuje, że osoby zaprezentowane w Filmie, których zgoda jest konieczna do jego rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, w szczególności w sieci Internet oraz podczas projekcji filmów w ramach Festiwalu oraz imprez towarzyszących.
2. Zgłaszając film Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte na nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
3. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.