17. Europejski Festiwal Filmowy
INTEGRACJA TY i JA - 3-7 listopada 2020 r.

Aktualności

Jury młodzieżowe

DSC 2322WS

Od lewej:

Dorota Szyszko – pochodzi z Zasp Wielkich. Ukończyła gimnazjum w Dobrowie i szkołę przysposabiająca do pracy w Kowalkach. Wieloletnia aktorka Teatru Recepta, który wiele razy otwierał EFF Integracja Ty i Ja. Poza teatrem uczesticzy w zajęciach wokalnych.

Dagmara Pawłowska – koszalinianka. Studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (specjalność filmowo-teatralna), producentka muzyczna. Pisze, fotografuje, tworzy muzykę elektroniczną. Interesuje się kinem i literaturą.

Sandra Dowhun – koszalinianka. Studentka III roku dziennikarstwa na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Specjalizacja: media społecznościowe – chciałaby zająć się tą dziedziną zawodowo. Interesuje się montażem filmowym i tworzeniem gier komputerowych.

Martyna Masiak – pochodzi z Ustronia Morskiego. Studentka III roku dziennikarstwa na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej (specjalizacja: reklama w mediach). Z kierunkiem studiów wiąże swoją przyszłość. Interesuje się reportażem, w szególności o tematyce społecznej.

Jury młodzieżowe pracuje pod opieką prof. Wojciecha Otto, wykładowcy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyrektora Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.