17. Europejski Festiwal Filmowy
INTEGRACJA TY i JA - 3-7 listopada 2020 r.

Aktualności

Konferencja naukowa Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Termin: 04.09.2019, godz. 10.00-14.00
Miejsce: Koszalin, Hotel Gromada, ul. Zwycięstwa 20, sala Szmaragdowa

Program:

9.30-10.00 – rejestracja uczestników
10.00-10.10 – oficjalne otwarcie konferencji

10.10-10.35 – Rynek pracy osób niepełnosprawnych – stan , wyzwania, perspektywy, Krzysztof Kosiński, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

10.35-10.00 – Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Możliwości, bariery, dylematy, Filip Zaręba, Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON

11.00-11.25 – Azymut ścieżki rozwoju dorosłego człowieka, Anna Janiak, Fundacja FIONA, Spółdzielnia Socjalna FURIA

11.25-11.45 – przerwa na kawę

11.45-12.10 – Niepełnosprawność - praca - człowieczeństwo. Perspektywa filmowa, prof. Wojciech Otto, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

12.10-12.35 – Kampanie społeczne na rzecz zatrudnienia osób
z niepełnosprawnością. Analiza wybranych przypadków, dr Piotr Szarszewski, Politechnika Koszalińska

12.35-13.00 – podsumowanie konferencji

13.00-13.15 – przerwa na kawę

13.15-14.00 – Praca na potencjałach potencjałem do pracy – warsztaty, Anna Janiak