18th European Film Festival
INTEGRATION YOU and ME
7th - 11th September 2021.

The bank account of the European Film Festival You and Me

Name: Socio-Cultural Society of Koszalin / Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne

Address (street): plac Polonii 1
Address (ZIP code, city): 75-415 Koszalin
Address (country): Poland

Bank account number: PL 40 1240 3653 1111 0000 4188 3585

Bank name: Bank PeKaO S.A. 2nd Branch in Koszalin.

SWIFT: PKOPPLPW